با سلام

کانال تلگرامی مون رو برای ارتباط سریعتر تاسیس کردیم

https://t.me/analyticalhistory1