هیتلر زمانی که دید نمیتواند از راه اعتراض به ریاست برسد تصمیم گرفت که از راه سیاست به ریاست برسد

او ابتدا با ورود به مجلس 3 کرسی کسب کرد که موفقیت خوبی کسب کرد

سپس او با شرکت در انتخابات سال دیگر مجلس توانست موفقیتی بی نظیر کسب کند

174 کرسی !


صدر اعظم وقت آلمان دستور تشکیل دولت ائتلافی به رهبری هیتلر را داد که البته هیتلر با حذف دو حزب ائتلافی یک دولت دیکتاتور را تشکیل داد و صدر اعظم آلمان شد!

او تغییراتی اساسی در ارتش و کشور آلمان ایجاد کرد و تا سر حد کافی قدرت را در آلمان گسترش داد به حدی که توانست آلمان زمین خورده و شکست خورده را از زیر خاکستر های جنگ جهانی اول و معاهده وِرسای به اوج اعلا برساند و از انگلیس و فرانسه و روسیه پیشرفته تر بشود!شما دوستان عزیز میتوانید قسمت های دیگر این بخش را مطالعه کنید!


قسمت اول : http://analyticalhistory1.blog.ir/1396/09/25/%D8%A2%D8%AF%D9%84%D9%88%D9%81-%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84

قسمت دوم : http://analyticalhistory1.blog.ir/1396/09/25/%D8%A2%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81-%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-2

قسمت سوم : http://analyticalhistory1.blog.ir/1396/09/26/%D8%A2%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81-%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85


محمدحسین کتابی

1396/11/02