سواستیکا یا صلیب شکسته نماد و نشان پرطرفدار نازی هاست
طراحی این نماد به تمدن آریاییان هند بر میگردد که به زبان سانسکریت स्वस्तिक است

سال های مبارزاتی هیتلر ( به آدرس اینترنتی : مبارزات هیتلر ) پس از آزادی از زندان تصمیم بر مبارزات دمکراسی گرفت و او که یکی از اعضای مهم حزب نازی بود تصمیم به طراحی یک پرچم و نماد جذاب گرفت که وقتی کتب نماد ها را مطالعه میکرد نماد صلیب شکسته را برگزید و چون روزی با دوستش در خیابان بود و جذابی احزاب کمونیسم که غالبا از رنگ قرمز استفاده می کردند را می دید تصمیم گرفت تا از رنگ قرمز برای اطراف پرچم نازی ها استفاده کند
او اولین پرچمی را که طراحی کرد بعنوان نماد آلمان نازی نگاه داشت که با آن پرچم بزرگ و اصلی که طراحی بدین شکل داشت :
پرچم اصلی هیتلر
را بعنوان تقدیس کننده پرچم های دیگر آلمان نازی مورد استفاده قرار میداد که خون کشته شدگان حادثه سرکوب تظاهرات نازی ها که در قسمت های دوم و سوم است آغشته بود
این پرچم پس از فتح برلین و خودکشی هیتلر هیچ وقت پیدا نشد و جزو اسرار مخوف آلمانی ها شد.


محمدحسین کتابی
1396/10/27