هنگامی که خداوند متعال ، از خلق حضرت آدم به فرشتگان خبر داد ، آنها گفتند آیا باز میخواهی موجودی خونریز و فساد کننده را خلق کنی درحالی که ما تسبیح گو و عابد توییم؟!

بقره - آیه 30

 

این مهم بیانگر این است که ابتدائا قبل از حضرت آدم علیه السلام انسان های دیگری میزیسته اند ، با توجه به اینکه کاوش های باستان شناسی در آفریقا بیانگر آن است که انسانواره هایی در علفزار های آفریقا زندگی میکرده اند!

 

و در بعد هم میخوانیم که خداوند ، اسامی و رمز و راز های زمین و آفرینش را به حضرت آدم یاد داد، این یعنی وقتی ما از چیزی آگاهی داریم

مثلا یک فرد عادی با یک لپ تاپ کار میکند ، که هیچ چیزی از آن نمیداند ، احتمال اینکه لپ تاپ را آسیب برساند هست! اما آیا تا به حال شده که سازنده یک لپ تاپ یا کسی که در باره آن آگاهی های کامل را دارد لپ تاپ خود را حفاظت میکند با این حال خراب شود؟!

برای همین است که میتوانیم بگوییم که اولین انسان روی زمین حضرت آدم علیه السلام نبود و قبل از او انسان های دیگری بوده اند که با عذاب الهی نابود شده اند!.

 

 

 

محمدحسین کتابی 1396/09/25